การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

 

 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง ค่ะ

1.ประกาศรับสมัคร ศน.(2562)

2.ใบสมัครคัดเลือก ศน.(ส.ค.2562)

3.รายละเอียดตัวชี้วัดฯศน.(2562)

4.แบบประเมินสมรรถนะ ศน.(ลับ)

5.หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบ