มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
หนังสือคำสั่ง
เอกสารแนบ