ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๒พฤษภาคม ๒๕๖๒  ผลการประกวดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร ระดับจังหวัดประจำปี2562