ประกาศ นโยบายในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

นโยบายในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เอกสารดังแนบ

นโยบายบริหารงานบุคคลของ กศจ.ขก.