การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพฐ. ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ

จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัด สพฐ.

ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เอกสารดังแนบ

ประกาศ รับคัดเลือกฯ

ปฏิทินกำหนดการคัดเลือก

ใบสมัครเข้ารับการประเมิน