ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมงาน Gala Night Thai Silk งานเฟชั่นโชว์ผ้าไทย พร้อมกับต้อนรับสาวงาม 77 จังหวัด ในการเป็นเจ้าภาพเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ณ จังหวัดขอนแก่น