ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕