แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

รายงานงบทดลองการเบิกจ่ายรายเดือน