แผนจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (ตามปีงบประมาณ)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (รายเดือน)

รายงานงบทดลองการเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563