รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น


รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
(1.) แบบ สงป.301- (รายไตรมาส) ศธจ.ขอนแก่น