ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง