บุคลากร

                                                      ดร.สุภชัย  จันปุ่ม

                                                  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

                                                     นายสุวัฒน์ชัย    แสนราช

                                              รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น