บุคลากร

                                                      ดร.เชิดศักดิ์   ศรีสง่าชัย

                                                  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

                                                     นายสุวัฒน์ชัย    แสนราช

                                              รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น