บุคลากร

                                                      ดร.สุภชัย  จันปุ่ม

                                                  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น