ข่าวประชาสัมพันธ์

KKnews สัมภาษณ์ ดร เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

 


รมช.ศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาจังหวัดขอนแก่น