สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ – ขาดสอบ ภาค ค.ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และ วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาครูผู้ช่วย ปี 2564