แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น