แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษำธิการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ดาว์โหลดที่นี่ :  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น